Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

På seminar i Ndejje.

På besøk i CHRISC-distriktet Ndejje i Uganda.

Tore Iversen besøkte arbeidet i Uganda

Tore Iversen bodde et år i Tanzania gjennom studiet IKU på Norges idrettshøgskole. Her jobbet han blant annet med CHRISC sine prosjekter.

Magne Sturød
magne@krik.no

Publisert 02.06.2011 13:19

Jordbruksområde Ndejje

På landsbygda en times kjøring utenfor Øst-Afrikas største by, Kampala, ligger tettstedet Ndejje. Her jobber distriktskoordinator John Kaddu for å drive CHRISC-arbeid på grasrota. Da CHRISC Ndejje skulle ha evalueringsmøte ble jeg invitert sammen med delegater fra Ugandas nasjonalkontor.

I Ndejje lever de fleste av landbruk. De som ikke selv eier jord jobber som leiearbeidere. Utenom høysesongene i landbruket, såing og innhøstning, er ledigheten stor. For mange er mangel på skolegang og andre meningsfylte aktiviteter årsak til alkoholisme og kriminalitet.

CHRISC i Ndejje satser på å skape et aktivitetstilbud for barna i distriktet. Det er ukentlige aktiviteter i flere soner, og med jevne mellomrom arrangeres det større arrangementer for alle sonene. Aktivitetene, og arrangementene trenger eldre ungdommer og unge voksne for å bli gjennomført. CHRISC sitt ledertreningsarbeid bidrar til å utdanne disse frivillige til å drive organisasjonens grasrotarbeid.

De frivillige i CHRISC Ndejje er beviset på at bistandsarbeid kan fungere. Flere av dem har en historie preget av et liv på skråplanet. Gjennom CHRISC sine lifeskills-programmer og lederseminarer får de tro på seg selv og håp for fremtiden.

Forutsetningene i Ndejje er begrensede. De får ikke mye gratis av hovedkontoret, og må jobbe aktivt for å få utstyr til aktiviteter og ressurser til kurs og aktiviteter. Tross knappe ressurser har aktiviteten bidratt til at flere har fått jobber som en direkte konsekvens av den økte kunnskapen de har tilegnet seg gjennom engasjement i CHRISC.

En av de frivillige kunne fortelle at han aldri tidligere hadde vært utenfor Ndejje, men at nå, etter at han fikk være med på East Africa Cup forrige sommer, kan fortelle folk om hvordan Kilimanjaro ser ut.

 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg