Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Distriktsstur til Øst-Afrika

Hver sommer sender de ulike CHRISC-gruppene i Norge ut et team med studenter til sine samarbeidsprosjekter i Øst-Afrika. Her får de se og oppleve prosjektene, samt at man får bidra med workshops og kurs dersom behov. Teamene er også med på East Africa Cup i Tanzania, en stor ungdomsturnering som CHRISC er med å arrangere. Som deltaker på distiktsteam skal du være engasjert i forkant og etterkant av tur i ditt distrikt i Norge. 

Man bidrar på CHRISC-samlinger, innsamlingsaksjoner, leirer og holder seminarer på skoler og i lokallag. CHRISC Norge har også to weekender med forberedelser til utreise, evaluering og workshops rundt alt arbeidet som drives her hjemme.


Hensikten med turen er at vi ønsker å ha KRIKere i Norge som har

Kjennskap til KRIKs internasjonale arbeid i Øst-Afrika. Du kommer til å lære mer om kultur forståelse og få et sterkere innblikk i tematikk rundt globale perspektiver. Vi vil knytte sterke bånd mellom KRIKEer fra Norge og KRIKere fra Øst-Afrika. Etter turen vil du reise hjem inspirert, engasjert og du vil få mulighet til å engasjere andre.


Detaljene for utreise er ikke helt satt, men i grove trekk vil turen inneholde:

East-Africa cup (20 - 26 juni).

  1. Informasjonsseminar
  2. Hjelpe til der det trengs
  3. Være miljøteam på banene.
  4. Ha mulighet til å dra på Safari.

Etter EA-cup reiser distriktsteam fra alle distriktene + de utvalgte fra de ulike landene sammen til Nairobi, Kenya for 5 dager med undervisning, planlegging og teambuilding.

  1. Undervisning i; utviklingsproblematikk, bibel, kulturforståelse, jobbe i team, retorikk, CHRISC, fundraising og organisasjons arbeid.
  2. Planlegge utreisen og seminarer sammen.

8 dager i ditt samarbeidsland.
               a.  Holde seminarer/aktiviteter sammen med lokale volontører.
               b.  Skapere tettere bånd mellom Norge og Sør. 
               c.  Bli bedre kjent med arbeidet og kulturen i sitt samarbeidsland.

Til slutt blir det lagt opp til en frivillig tur til Zanzibar, Tanzania for en uke med ferie.

Vi er på jakt etter søkere som har

•  KRIK-identitet.
•  Ledererfaring.
•  God kjennskap til KRIK.
•  Positiv innstilling og motivasjon for å engasjere seg videre etter utreise. 

Aldersgrense: 20 år.


Ta kontakt med din lokale CHRISC-gruppe for å høre mer om teamutreisen, søknadsfrist og søknads kriterier. 
Du kan også kontakte ansvarlig for utreisen i KRIK sentralt.
Send e-post til kristin@krik.no

 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg