Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

National Camp

National Camp kan sammenlignes med en av de store leirene vi arrangere i Norge. Leirens mål er å mobilisere ungdommer fra hele Uganda. I felleskap deles kultur, det skapes nye relasjoner, ungdommer får vokse i troen og ikke minst kan man ha en uke der man slipper å bekymre seg for mat på bordet, krig og gateproblematikk.  

 

Idrettsarrangementer er en sentral del av leiren og hver dag kan deltakerne velge mellom fotball, volleyball, netball, frisbee, basketball m.mer. I tillegg til idrettsaktiviteter står ledertrening, personlig utvikling og kristen tro sentralt. Førstehjelp, HIV/AIDS kunnskap, kvinner og barns rettigheter, konflikthåndtering, trenerkurs og lederskap er blant temaene det blir holdt seminar om. Hver morgen og kveld er det møte med lovsang, bønn og tale.


Det blir arrangert National Camp hvert år i Kenya, Tanzania og Uganda. Takket være en fantastisk innsats på KRIK ARENA er planleggingen av en regional camp fullt igang. 


En leir som dette gir ringvirkninger helt ut til lokalsamfunnet! 


 
Ingen kommende arrangement.
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg