Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Kontakt - KRIK Internasjonalt

KRIK Internasjonalt

Bjarte Øen

Internasjonal leder

E-post: bjartekrik.no

Stillingen som Leder for Internasjonal Avdeling i KRIK involverer sentrale oppgaver som arbeidsgiveransvar for ansatte på regionskontoret i Øst Afrika, nasjonale kontorer i Tanzania, Kenya, Uganda og Rwanda samt internasjonal avdeling i KRIK, ansvar for program utvikling, økonomi styring, partnerrelasjoner etc. I tillegg er Bjarte Øen som styreleder for East Africa Cup.

Bjarte skal være stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015, og er KRIKs første utsending sammen med Anita.
 

Anita Stokkeland Øen

Internasjonal prosjektansvarlig

E-post: anitakrik.no

Anita er stasjonert i Tanzania og har ansvar for utviklingen av et kurs- og kompetansesenter i CHRISC, koordinering av KRIK-grupper som deltar på kurs og aktiviteter i CHRISC, studenter med feltarbeid i CHRISC og kontaktperson for besøk til prosjektene.

Anita skal være stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015 og er KRIKs første utsending sammen med Bjarte.
 

Kristin Bjorå

Kommunikasjons- og nettverksansvarlig

E-post: kristinkrik.no

Telefon: 22 58 80 24

Oppfølging av skoler, CHRISC-grupper, volontørtjeneste, teamturer, SKRIK-aksjonen
 

Erlend Skeie Langeland

Internasjonal programmedarbeider og KRIKgiver-koordinator

E-post: erlend.langelandkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Oppfølging av prosjekter i Øst-Afrika, kontaktperson mot statlige støtteordninger for internasjonalt arbeid, utvekslingsprogram.

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 
 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg