Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Rwanda


Hovedstad: Kigali
Språk: Kinyarwanda, fransk, engelsk
Religion: Kristendom, noe islam
Styreform: Republikk
Selvstendig: 1962
Areal: 26.000 km2
Folketall: 11 mill

Rwanda ligger inneklemt mellom Kongo, Uganda og Tanzania. Det lille landet er det tettest befolkede på det afrikanske fastlandet, og har en spennende og trist historie. Var fram til etter 1.verdenskrig en del av det tyske imperiet, men ble deretter overført til Belgia. Belgierne innførte en ”splitt-og-hersk”-metode som gav privilegier til tutsiene, den minste av de to største folkegruppene i landet. Dette førte til konflikter mellom tutsiene og den største gruppen, hutuene. I årene før selvstendigheten i 1962 skiftet Belgia til å støtte hutuene, og flere blodige sammenstøt mellom de ulike grupperingene gjorde at mange ble drept eller rømte utenlands. I tiårene framover fortsatte diskriminering av tutsier med velsignelse fra regjeringen. I kulissene drev flere prominente ledere innen regjering og forsvar og planla en ”endelig løsning” på ”the Tutsi problem.”

På starten av 90-tallet ble Rwanda invadert av en opprørshær bestående av tutsier som hadde rømt landet tidligere. 6.april 1994 ble det signert en våpenhvileavtale mellom dem og hutu-regjeringen. Like før landing i Kigali samme dag, ble presidentens fly skutt ned. Den dag i dag vet man ikke sikkert hvem som skjøt på flyet. Dette innledet et av historiens verste folkemord, der over 800.000 mennesker ble drept på bestialsk vis på knappe 100 dager uten at verdenssamfunnet grep inn.

Befolkningen i landet prøver å legge alt det vonde som skjedde bak seg og har tatt gode og viktige skritt videre. Etter folkemordet snakker man ikke lengre om ulike folkegrupper i landet; alle er rwandere. Tross sin tragiske historie, er Rwanda et land som er kjent for sin imøtekommende befolkning og sine mange smil. Landet har opplevd bra økonomisk fremgang de siste årene, men dette kommer, i likhet med mange andre afrikanske land, sjelden det brede lag av befolkningen til gode.

CHRISC Rwanda
CHRISC Rwanda ble etablert i 2008, og landet er dermed det ferskeste tilskuddet på CHRISC-stammen. De har opplevd stor oppslutning i et arbeid som i all hovedsak er å finne i hovedstaden, Kigali.

I CHRISC Rwanda jobber man sammen mot felles mål, uavhengig av hvilken folkegruppe man hører til og hvilken forhistorie man har. Vi ser at barn og ungdom som har fått hele sin familie drept under folkemordet, er venner og jobber sammen som ledere med barna til de som sto for overgrepene. CHRISC-arbeidet i Rwanda viser virkelig hvordan sport er en brobygger og skaper vennskap og gode relasjoner! CHRISC var den første organisasjonen til å opprette et seriesystem for barne- og ungdomsfotball i Kigali, og tilbyr unge ukentlige samlinger på sine lag med trening og undervisning.I Kigali finner man også gatebarn helt ned i 5-årsalderen som sliter med dop og alkohol, og mange jenter blir undertrykt og mangler muligheter til å komme seg opp og frem. I tillegg til det forannevnte har CHRISC egne prosjekter rettet mot disse gruppene.

Prosjektmodellene er hentet fra Fahari-jenteprosjektet (”Be all you can be”) og Fanaka-gatebarnprosjektet (”A link to success”) i Nairobi. I tillegg til dette drives det egne kulturprogram i CHRISC-lokallagene med dans, sang og musikk.Les mer på:
www.chriscrwanda.org
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg