Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Lokallag i hele verden!I tillegg til arbeidet i Øst-Afrika har også CHRISC hatt lokallag og grupper i følgende land tidligere:

Afrika
- Sudan
- Mali
- Kamerun
- Madagaskar

Asia
- India
- Thailand

Amerika
- Brasil
- Bolivia
- USA

Europa
- Polen
- Storbritannia

Skandinavia
KRIK-ideen har spredd seg videre til våre naboland, og i 2005 ble KRIK Sverige opprettet.
I Danmark har det blitt startet opp flere KRIK-lokallag siste årene, fortrinnsvis i Aalborg og Aarhus.
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg