Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Slik startet det hele


Kristen idrettskontakt, KRIK, ble stiftet i 1981 av Kjell Markset. Gjennom lokallag og leirer formidles idrettsglede, trosglede og livsglede. Helt siden starten har KRIK opplevd en sterk vekst og vi ser ungdommer bli utfordret med oppgaver og ansvar.

I 1993 ble KRIK kontaktet av Øystein Garsia De Presno, tidligere generalsekretær i Strømmestiftelsen. I Uganda så han hvor mange ungdommer som hang gatelangs og begynte med alkohol og dop i ung alder og engasjerte seg i gjengkriminalitet. Det er vanskelig å komme i kontakt med ungdommer og man trengte noe som kunne engasjere ungdommen slik at det ble mulig å bygge opp relasjoner. Øystein så at idrett kunne fungere som en døråpner, og dermed kontaktet han KRIK.
Gjennom idretten og lederutviklingen til KRIK klarte man tidlig å mobilisere ungdommen. Ved hjelp av idrettsaktiviteter, undervisning og mentorledelse startet et spennende arbeid som idag har påvirket mange tusen ungdommer og utdannet mange gode ledere. KRIK bestemte seg for å satse internasjonalt, og inngikk et samarbeid med Strømmestiftelsen. Deretter sendte man KRIKere fra Norge til Øst-Afrika for å spre KRIK-ideen, lære av den lokale kulturen og sammen utvikle organisasjonen til å bli mer internasjonal. Ballen startet å rulle fort, og det kom lokallag i andre deler av verden også, blant annet i Calcutta, Peru, Brasil, Madagaskar m.flere.

Med sterk vekst på kort tid, så man et behov for å kvalitetssikre arbeidet og få lokal forankring i organisasjonen. I 2003 ble KRIK registrert i Tanzania og Uganda som selvstendige organisasjoner med navnet Christian Sports Contact (CHRISC). I 2004 fulgte Kenya etter og i 2010 ble CHRISC etablert i Rwanda.

Idag
I 2015 har vi nasjonale kontorer i Uganda, Tanzania og Kenya, samt et regionskontor i Nairobi. Vi har rundt 20 000 ungdommer som deltar på våre aktiviteter og arrangementer. For å kunne nå flest mulig unge jobber man sammen med andre. På internasjonalt plan samarbeider man med andre organisasjoner, offentlige institusjoner, og på lokalt plan samarbeider man med skoler, kirker og lokalsamfunnet. 

I arbeidet ønsker vi å vi å inkludere alle uavhengig av kjønn, religion, bakgrunn og ferdigheter. Vi jobber med opplysningsarbeid, idrettsaktiviteter, lederskoler, gatebarn, utdannelse og egne prosjekter rettet mot jenters rettigheter. Vår innstilling er at fattigdom ikke er fravær av evner, men fravær av muligheter. Gjennom arbeidet ønsker vi å utløse ressurser og talenter hos unge.Internasjonalt arbeid også i Norge
Det er viktig å sørge for helheten i KRIK, og vi jobber derfor mye med relasjonsbygging mellom KRIK’ere i Norge og KRIKere (CHRISC’ere)  i Øst-Afrika. Vi ønsker å gjøre ungdommer i Norge bevisste på de urettferdige forskjellene som er i verden. Det er derfor viktig for oss at vi har internasjonalt fokus også i Norge. KRIK har samarbeid om informasjon, undervisning og innsamlingsaksjoner med en rekke skoler (folkehøgskoler, bibelskoler, videregående skoler og grunnskoler). Vi har aktiviteter og er til stede på alle KRIKs store arrangementer i løpet av et år og samarbeider tett med mange lokallag.

Et av høydepunktene som kan nevnes, er det årlige CHRISC-løpet på ARENA!

KRIK sitt internasjonale arbeid er velsignet med å ha egne undergrupper, kalt CHRISC-grupper, i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Disse undergruppene har gjerne tilknytning til og tett samarbeid med StudentKRIK-lokallagene i de respektive byene. CHRISC-gruppene har egne styrer sammensatt av studenter og unge voksne med et ekstra hjerte og engasjement for arbeidet i Øst-Afrika.      I løpet av et år arrangerer gruppene seminarer, innsamlingsaksjoner, treninger og sosiale samlinger.Er du interessert i arbeidet og ønsker å lese mer? På denne nettsiden kan du lese om ulike prosjekter vi har, møte koordinatorene og få vite hvordan du kan engasjere deg mer både nasjonalt og internasjonalt. Du kan også finne linker til CHRISC-grupper/StudentKRIK-lokallag i Norge, samt blogger fra team som var på tur i fjor og som er ute i år.

For mer informasjon kan du også
sende e-post til kristin@krik.no, 
eller ringe 22588024.
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg