Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Idrett og utvikling


KRIK har hatt internasjonalt arbeid siden 1993. Fokuset er å bygge opp en kristen idrettsorganisasjon i Øst-Afrika som vil styrke barn og unges stilling og muligheter i samfunnet. Vi bruker idrettsaktiviteter, helseinformasjon, utdannelse og kristen tro.

KRIK er i Norge og internasjonalt en grasrot-organisasjon. Det vil si at vi bygger aktivitetene på frivillighet og det er de lokale som eier arbeidet. Det er ungdommene selv som styrer, og i Øst-Afrika ser man tydelig hvordan fattigdommen ikke er fravær av evner, men heller fravær av muligheter. Gjennom lederutvikling så ønsker vi å utløse potensialet til våre lokale ledere. Dette er helt essensielt og et av de viktigste suksesskriteriene for KRIK nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med de lokale lederne har man ansatt nasjonale koordinatorer i hvert land. Disse leder en mindre stab, som igjen følger opp frivillige ledere. I tillegg har vi en regional koordinator som jobber tett med internasjonal leder i Norge. Slik sørger man for kvalitetssikring samtidig som man får en dynamisk organisasjon.I det internasjonale arbeidet så jobber vi med:

-      Å bygge morgendagens ledere gjennom mentor-ledelse, undervisning,
                gi ansvar og et trygt fellesskap. 

        -      Idrettsaktiviteter som; volleyball, dans, fotball, basketball og mer. 

        -      Helseinformasjon og hiv/aids-forebyggende arbeid. Blant annet
                gjennom Kicking AIDS Out-aktiviteter og undervisning. 

-       Bibelundervisning og forkynnelse.

 -      Arrangementer som National Camps, ligaer og diskusjonsgrupper.
                Her får vi virkelig mobilisert ungdommer og
                skape relasjoner.

  -      Å samarbeide med skoler, kirker, lokal samfunnet og andre 
                organisasjoner lokalt og internasjonalt.Sport som brobygger

I Øst Afrika jobber KRIK med utvikling. Utviklingsarbeid handler om å gi mennesker muligheter og ansvar. Dette går utover nødhjelp fordi man trenger å tenke langsiktig ved å styrke lokalbefolkningen og ha lokal forankring i alle ledd.

I KRIK bruker vi idrett som middel i vårt arbeid. Sammen med egenverdien som ligger i fysisk aktivitet, så brukes idretten som et middel til mobilisere ungdommen og et redskap for

            -       Opplysningsarbeid

            -       Lederutvikling og utdanning

            -       felleskap og samspill

            -       Demokrati

            -       Dialog

            -       Andre kulturelle uttrykk.


Det er få ting som gjør oss til så likemenn som å spille fotball eller volleyball sammen. Man spiller på samme lag og utvikler oss som mennesker.

Det er mye spennende som skjer i arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Vi har nå et eget ressurssenter i Haydom og jobber nå for å kunne utvikle et konsept fremover. Gatebarnprosjektet i Kenya utvikles stadig. Du kan lese mer om de ulike prosjektene på denne hjemmesiden. I årene fremover vil fokuset være

            -       Kontrollert og kvalitetssikret vekst i i Øst-Afrika

            -       Fortsette å bygge morgendagens ledere med ressurssenter i hvert 
                    land.

            -       Hjelp til bærekraft og selvstendighet.

            -       Spre Guds ord og kjærlighet til enda flere mennesker.

            -       Se utover Øst-Afrika.

 Vi håper du ønsker å være med på dette!


Spørsmål og henvendelser kan rettes til;

kristin@krik.no

22588024

Kommunikasjons - og nettverksansvarlig i KRIKs internasjonale avdeling


 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg