Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Ansatte i Øst-Afrika

I KRIKs internasjonale arbeid synes vi det er viktig med lokal forankring i alt vi gjør. I Øst-Afrika har vi derfor mange lokalt ansatte, nasjonalkoordinatorer, i hvert land. Disse leder flere distriktskoordinatorer, som har ansvar for hvert sitt distrikt.
Nasjonalkoordinatorene blir ledet av en regionskoordinator for Øst-Afrika

Ansatte i Øst-AfrikaMike Waschira, Regionskoordinator
Semei Kakungulu, Nasjonalkoordinator Uganda
Dedan Njoroge, Nasjonalkoordinator Kenya
Paul Otieno, Nasjonalkoordinator RwandaElly Omondi, Nasjonalkoordinator Tanzania
 

HVA SKJER?

Ingen kommende arrangement.
 

@krikstagram
#krikarena
#krikaction
#krikexplore
#konfaction
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg