Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Engasjer deg!


Det er mange måter du kan engasjere deg i KRIK sitt internasjonale arbeid!

Du kan:
  • Bli med i en lokal CHRISC-gruppe, eller starte opp en egen.
  • Delta i CHRISC-løp, på Gi en dag eller andre arrangementer - der pengene går til CHRISC
  • Bli KRIK-giver. Da støtter du både KRIK sitt nasjonale og internasjonale arbeid.

Spørsmål? Ta kontakt med Internasjonal leder i KRIK, Marie Harbo Øygard (marie@krik.no)
 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg