Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Schools Outreach

I 2007 startet CHRISC Kenya et eget skoleprosjekt, School Outreach Project. Dette var et resultat av at flere skoler meldte om lediggang blant mange av skolebarna, svake prestasjoner og dårlig oppførsel. Flere droppet ut av skolen og engasjerte seg heller ikke i andre gjøremål. Det ble konkludert med at mye av dette kunne skyldes at barna ikke fikk tid og mulighet til lek og sosialisering. Få skoler har ressurser og plass nok til å tilby aktiviteter og idrett, og mange familier har rett og slett ikke råd til skolepenger.CHRISC har her en unik mulighet til å kunne hjelpe barn og unge. Ved å tilby idrettsaktiviteter, undervisning og oppfølging av gode ledere, ønsker man å få flest mulig barn motiverte for å jobbe for en bedre framtid for seg selv. CHRISC ønsker også å bevisstgjøre og opplyse Kenyas oppvoksende generasjon om tabubelagte temaer som HIV/AIDS, uønsket graviditet og rusmisbruk.

Idretten blir brukt som et virkemiddel for å samle og engasjere barna, og det er et tett samarbeid med skolene. Under et år etter at prosjektet startet, deltok over 400 barn på 6 skoler på fotballtreninger i regi av CHRISC. I tillegg var de med på leker og samtalegrupper. Dette hadde en positiv innvirkning på trivselen og motivasjonen til mange av barna, og mange har forbedret skoleprestasjonene sine dramatisk. CHRISC ønsker å fortsette og utvide dette tilbudet, og vil også undervise i ledertrening, kulturprogram (sang og dans) og miljøvern.
 
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2013
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg