Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK Sentralt (Ullevål stadion)


Kristen Idrettskontakt ble startet i 1981 med hovedmål å ”bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet”. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag. Vi ønsker ikke å være en egen menighet eller et eget idrettslag, men målet er å gi kirke- og idrettsinteresserte ungdommer et tilbud. Vi hadde i 2014 over 300 lokallag rundt om i landet og over 14 000 medlemmer.

Hvert år samles vi til generalforsamlingen som er KRIKs øverste organ. Her velges KRIK-styret og eventuelle lovendringer gjøres. KRIK er tilknyttet landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). KRIK har også et stort internasjonalt arbeid i Øst-Afrika (CHRISC).

Harde fakta:
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 OSLO
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål Stadion, 0805 OSLO
Telefon: 22 58 80 20
Telefaks: 22 58 80 21
E-postadresse: krik@krik.no
Konto: 3000 17 12256
Medlemsblad: KRIKnytt (Utgis fire ganger i året.)

KRIK Sentralt

Erling Ekroll

Daglig leder

E-post: erlingkrik.no

Telefon: 22 58 80 26

Sitter med organisasjonsansvaret og personalansvaret i KRIK. Det fører til stor variasjon i arbeidsoppgaver.
 

Bjarte Øen

Internasjonal leder

E-post: bjartekrik.no

Stillingen som Leder for Internasjonal Avdeling i KRIK involverer sentrale oppgaver som arbeidsgiveransvar for lokale ansatte på regionskontoret i Øst-Afrika, nasjonale kontorer i Tanzania, Kenya og Uganda samt internasjonal avdeling i KRIK, ansvar for programutvikling, økonomistyring, partnerrelasjoner etc. I tillegg er Bjarte Øen styreleder for East Africa Cup.

Bjarte er utstasjonert i Øst-Afrika frem til 2015, og er KRIKs første utsending sammen med Anita.
 

Anita Stokkeland Øen

Internasjonal prosjektansvarlig

E-post: anitakrik.no

Anita er stasjonert i Tanzania og har ansvar for utviklingen av et kurs- og kompetansesenter i CHRISC, koordinering av KRIK-grupper som deltar på kurs og aktiviteter i CHRISC, studenter med feltarbeid i CHRISC og kontaktperson for besøk til prosjektene.

Anita er stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015 og er KRIKs første utsending sammen med Bjarte.
 

Bjørnulf Tveit Benestad

KRIK-prest, lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: bjornulfkrik.no

Telefon: 22 58 80 25

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene.
 

Hans Petter Hammersmark

Lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: hpkrik.no

Telefon: 22 58 80 27

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene. I tillegg er han kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.
 

Helene Aalbu Lindland

Administrasjons- og økonomiansvarlig (i permisjon)

E-post: helenekrik.no

Telefon: 22 58 80 23

Jobber med økonomi, administrasjon og KRIK-produkter.
 

Katrine Hansen Myklebust

Administrasjons- og økonomiansvarlig (vikariat)

E-post: katrinekrik.no

Jobber med økonomi, administrasjon og KRIK-produkter.
 

Eirik Flesjå Olsen

Lønn- og regnskapsansvarlig

E-post: eirikkrik.no

Telefon: 22 58 80 21

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn.
 

Magnus Hvalvik

Systemutvikler IT og leirkoordinator

E-post: magnuskrik.no

Telefon: 22 58 80 28

Jobber med organisasjonssystem, utvikling av Min Side og andre IT-relaterte ting som nettverk, server og teknisk utstyr. Har beredskapsansvar på leir og er kontorets representant i hovedkomiteen for EXPLORE. Har også ansvar for KRIKbiler og hengere.
 

Anne Kristine R. Berg

Kommunikasjonsansvarlig og redaktør

E-post: akkrik.no

Telefon: 22 58 80 29

Ansvar for krik.no, KRIKnytt, informasjonsmateriell/brosjyrer, PR, KRIK Media, kommunikasjonsgruppa og presse på leir. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for ACTION.
 

Christoffer Nohre

Grafisk designer og KRIKgiver-koordinator

E-post: christofferkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Utarbeiding/design av brosjyrer og øvrig informasjonsmateriell. Forøvrig kontorets fotograf!

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 

Lasse Thomassen

Prosjektansatt Givertjeneste

E-post: lassekrik.no

Prosjektansatt Givertjeneste
 

Erlend Skeie Langeland

Internasjonal programmedarbeider

E-post: erlend.langelandkrik.no

Telefon: 22 58 80 22

Ansvar for økonomi i det internasjonale arbeidet, oppfølging av prosjekter i Øst-Afrika, kontaktperson mot statlige støtteordninger for internasjonalt arbeid
 

Kristin Bjorå

Kommunikasjons- og nettverksansvarlig i KRIKs internasjonale avdeling

E-post: kristinkrik.no

Telefon: 22 58 80 24

Oppfølging av skoler, CHRISC-grupper, volontørtjeneste, teamturer, SKRIK-aksjonen
 

Nora Nesbakken

Lokallagsettåring

E-post: norakrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Oppfølging av lokallag, nye medlemmer og medlemslister.
 

Johannes Røsvik

Administrasjonsettåring

E-post: johanneskrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Har ansvar for e-post, telefon og ulike IT-oppgaver.
 

Per Ove Malmin

Rådgiver CHRISC / Familiearbeid 40 %

E-post: perovekrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Rådgiver for nasjonalt og internasjonalt arbeid. Internrevisor for internasjonalt arbeid. Oppfølging av familiearbeidet i KRIK.
 

Knut Ådne Findreng

Sikkerhetskoordinator i KRIK (deltid)

E-post: knutkrik.no, sikkerhetkrik.no

Telefon: 90 51 93 99

Sikkerhetskoordinator.
 

Anders Rambekk

Toppidrettsmentor

E-post: anders.rambekkkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Anders arbeider med å skape relasjoner mellom toppidrettsutøvere, samt gode møteplasser for de som bruker mye tid på idretten.
 
 
27. nov til 29. nov
For firmaer og vennegjenger
 
4. des til 6. des
Ring julen inn med en skitur
 
10. des til 13. des
Noe av det beste du kan unne deg!
 
28. des til 1. jan
Opplev nyttår med 1500 andre!
 
1. jan til 4. jan
Ski- og skredkurs i Hemsedal
 
4. jan til 8. jan
Tid og rom for pause!
 
7. jan til 10. jan
Ski- og skredkurs i Hemsedal
 
28. jan til 31. jan
Toppturer i vestlandsnatur!
 
29. jan til 31. jan
Vinterglede i Hemsedal!
 
29. jan til 31. jan
Kurs i sjelesorg på Modum bad
 
3. mar til 6. mar
Langhelg på Stranda
 
10. mar til 13. mar
Vintermoro og oppbyggelse!
 
18. mar til 23. mar
KRIK-leir for hele familien
 
18. mar til 23. mar
Ei lita uke i påskeparadis!
 
18. mar til 28. mar
Er DU klar for ekspedisjon?
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2015
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg