Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK Sentralt (Ullevål stadion)


Kristen Idrettskontakt ble startet i 1981 med hovedmål å ”bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet”. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag. Vi ønsker ikke å være en egen menighet eller et eget idrettslag, men målet er å gi kirke- og idrettsinteresserte ungdommer et tilbud. Vi hadde i 2014 over 300 lokallag rundt om i landet og over 14 000 medlemmer.

Hvert år samles vi til generalforsamlingen som er KRIKs øverste organ. Her velges KRIK-styret og eventuelle lovendringer gjøres. KRIK er tilknyttet landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). KRIK har også et stort internasjonalt arbeid i Øst-Afrika (CHRISC).

Harde fakta:
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 OSLO
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål Stadion, 0805 OSLO
Telefon: 22 58 80 20
Telefaks: 22 58 80 21
E-postadresse: krik@krik.no
Konto: 3000 17 12256
Medlemsblad: KRIKnytt (Utgis fire ganger i året.)

KRIK Sentralt

Erlend Førre

Daglig leder

E-post: efkrik.no

Telefon: 22 58 80 26

Sitter med organisasjonsansvaret og personalansvaret i KRIK. Det fører til stor variasjon i arbeidsoppgaver.
 

Bjarte Øen

Internasjonal leder

E-post: bjartekrik.no

Stillingen som Leder for Internasjonal Avdeling i KRIK involverer sentrale oppgaver som arbeidsgiveransvar for lokale ansatte på regionskontoret i Øst-Afrika, nasjonale kontorer i Tanzania, Kenya og Uganda samt internasjonal avdeling i KRIK, ansvar for programutvikling, økonomistyring, partnerrelasjoner etc. I tillegg er Bjarte Øen styreleder for East Africa Cup.

Bjarte er utstasjonert i Øst-Afrika frem til 2015, og er KRIKs første utsending sammen med Anita.
 

Anita Stokkeland Øen

Internasjonal prosjektansvarlig

E-post: anitakrik.no

Anita er stasjonert i Tanzania og har ansvar for utviklingen av et kurs- og kompetansesenter i CHRISC, koordinering av KRIK-grupper som deltar på kurs og aktiviteter i CHRISC, studenter med feltarbeid i CHRISC og kontaktperson for besøk til prosjektene.

Anita er stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015 og er KRIKs første utsending sammen med Bjarte.
 

Anders Rambekk

Toppidrettsmentor

E-post: anders.rambekkkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Anders arbeider med å skape relasjoner mellom toppidrettsutøvere, samt gode møteplasser for de som bruker mye tid på idretten.
 

Per Ove Malmin

Rådgiver CHRISC / Familiearbeid 40 %

E-post: perovekrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Rådgiver for nasjonalt og internasjonalt arbeid. Internrevisor for internasjonalt arbeid. Oppfølging av familiearbeidet i KRIK.
 

Helene Aalbu Lindland

Administrasjons- og økonomiansvarlig

E-post: helenekrik.no

Telefon: 22 58 80 23

Jobber med økonomi, KRIK-produkter og har ansvaret for ARENA.
 

Linn Viken Haddeland

Lønn- og regnskapsansvarlig (i permisjon)

E-post: linnkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.

 

Eirik Flesjå Olsen

Lønn- og regnskapsansvarlig

E-post: eirikkrik.no

Telefon: 22 58 80 21

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn.
 

Erlend Skeie Langeland

Internasjonal programmedarbeider

E-post: erlend.langelandkrik.no

Telefon: 22 58 80 22

Ansvar for økonomi i det internasjonale arbeidet, oppfølging av prosjekter i Øst-Afrika, kontaktperson mot statlige støtteordninger for internasjonalt arbeid
 

Kristin Bjorå

Kommunikasjons- og nettverksansvarlig i KRIKs internasjonale avdeling

E-post: kristinkrik.no

Telefon: 22 58 80 24

Oppfølging av skoler, CHRISC-grupper, volontørtjeneste, teamturer, SKRIK-aksjonen
 

Hans Petter Hammersmark

Lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: hpkrik.no

Telefon: 22 58 80 27

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene. I tillegg er han kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.
 

Bjørnulf Tveit Benestad

KRIK-prest, lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: bjornulfkrik.no

Telefon: 22 58 80 25

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene.
 

Magnus Hvalvik

Systemutvikler IT og leirkoordinator

E-post: magnuskrik.no

Telefon: 22 58 80 28

Jobber med organisasjonssystem, utvikling av Min Side og andre IT-relaterte ting som nettverk, server og teknisk utstyr. Har beredskapsansvar på leir og er kontorets representant i hovedkomiteen for EXPLORE. Har også ansvar for KRIKbiler og hengere.
 

Anne Kristine R. Berg

Kommunikasjonsansvarlig og redaktør

E-post: akkrik.no

Telefon: 22 58 80 29

Ansvar for krik.no, KRIKnytt, informasjonsmateriell/brosjyrer, PR, KRIK Media, kommunikasjonsgruppa og presse på leir. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for ACTION.
 

Christoffer Nohre

Grafisk designer og KRIKgiver-koordinator

E-post: christofferkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Utarbeiding/design av brosjyrer og øvrig informasjonsmateriell. Forøvrig kontorets fotograf!

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 

Ole Martin Haga

Ettåring

E-post: olemartinkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Holder orden og kontroll på KRIKbutikken, e-post og telefon.
 

Lina Holberg

IT- og kommunikasjonsettåring

E-post: linakrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Ulike arbeidsoppgaver innenfor IT og kommunikasjon, blant annet oppfølging og påmelding til leir på Min Side. I tillegg har hun en del arbeidsoppgaver knyttet til CHRISC.
 

Ester Flugstad Rygg

Lokallagsettåring

E-post: esterkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Oppfølging av lokallag, nye medlemmer og medlemslister.
 

Katrine Hansen Myklebust

Prosjektstilling - Norsk Friluftsliv (deltid)

E-post: katrinekrik.no

Ansvar for søknader og prosjekter.
 

Bjørn Torleif Lia

Sikkerhetskoordinator (deltid)

E-post: bjornkrik.no

Sikkerhetskoordinator
 
 
19. jun til 23. jun
En konfleir fra øverste hylle!
 
19. jun til 21. jun
Kileklatring i Telemark
 
23. jun til 27. jun
Sommerens største glede
 
30. jun til 5. jul
Nyt sommeren på Sørlandet
 
1. jul til 5. jul
Familiehygge i Gvarv i Telemark
 
10. jul til 2. aug
Tre uker til å vokse på!
 
13. jul til 16. jul
Padling på Norges solside
 
20. jul til 24. jul
Sommer i høyfjellet
 
25. jul til 28. jul
Vandring innover, utover, oppover
 
29. jul til 2. aug
Deilige dager på Drottningborg
 
4. aug til 9. aug
Alder: 16-22 år
 
19. aug til 23. aug
Lofoten på sitt beste
 
21. aug til 23. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
27. aug til 30. aug
Storslått natur
 
6. sept til 14. nov
En høst som kan forandre livet!
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2015
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg