Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK Sentralt (Ullevål stadion)


Kristen Idrettskontakt ble startet i 1981 med hovedmål å ”bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet”. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag. Vi ønsker ikke å være en egen menighet eller et eget idrettslag, men målet er å gi kirke- og idrettsinteresserte ungdommer et tilbud. Vi hadde i 2010 over 300 lokallag rundt om i landet og over 14 000 medlemmer.

Annet hvert år samles vi til generalforsamlingen som er KRIKs øverste organ. Her velges KRIK-styret og eventuelle lovendringer gjøres. KRIK er tilknyttet landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). KRIK er også en internasjonal organisasjon med flere lokallag i Asia og Afrika.

Harde fakta:
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 OSLO
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål Stadion, 0805 OSLO
Telefon: 22 58 80 20
Telefaks: 22 58 80 21
E-postadresse: krik@krik.no
Konto: 3000 17 12256
Medlemsblad: KRIKnytt (Utgis fire ganger i året.)

KRIK Sentralt

Erlend Førre

Daglig leder

E-post: efkrik.no

Telefon: 22 58 80 26

Sitter med organisasjonsansvaret og personalansvaret i KRIK. Det fører til stor variasjon i arbeidsoppgaver.
 

Bjarte Øen

Internasjonal leder

E-post: bjartekrik.no

Stillingen som Leder for Internasjonal Avdeling i KRIK involverer sentrale oppgaver som arbeidsgiveransvar for ansatte på regionskontoret i Øst Afrika, nasjonale kontorer i Tanzania, Kenya, Uganda og Rwanda samt internasjonal avdeling i KRIK, ansvar for programutvikling, økonomistyring, partnerrelasjoner etc. I tillegg er Bjarte Øen styreleder for East Africa Cup.

Bjarte skal være stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015, og er KRIKs første utsending sammen med Anita.
 

Anita Stokkeland Øen

Internasjonal prosjektansvarlig

E-post: anitakrik.no

Anita er stasjonert i Tanzania og har ansvar for utviklingen av et kurs- og kompetansesenter i CHRISC, koordinering av KRIK-grupper som deltar på kurs og aktiviteter i CHRISC, studenter med feltarbeid i CHRISC og kontaktperson for besøk til prosjektene.

Anita skal være stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015 og er KRIKs første utsending sammen med Bjarte.
 

Anders Rambekk

Toppidrettsmentor

E-post: anders.rambekkkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Anders arbeider med å skape relasjoner mellom toppidrettsutøvere, samt gode møteplasser for de som bruker mye tid på idretten.
 

Per Ove Malmin

Rådgiver CHRISC / Familiearbeid 40 %

E-post: perovekrik.no

Telefon: 47 48 70 01

Rådgiver for nasjonalt og internasjonalt arbeid. Internrevisor for internasjonalt arbeid. Oppfølging av familiearbeidet i KRIK.
 

Helene Aalbu Lindland

Administrasjons- og økonomiansvarlig

E-post: helenekrik.no

Telefon: 22 58 80 23

Jobber med økonomi, KRIK-produkter og har ansvaret for ARENA.
 

Linn Viken Haddeland

Lønn- og regnskapsansvarlig (i permisjon)

E-post: linnkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.

 

Eirik Flesjå Olsen

Lønn- og regnskapsansvarlig

E-post: eirikkrik.no

Telefon: 22 58 80 21

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn.
 

Erlend Skeie Langeland

Internasjonal programmedarbeider og KRIKgiver-koordinator

E-post: erlend.langelandkrik.no

Telefon: 22 58 80 22

Oppfølging av prosjekter i Øst-Afrika, kontaktperson mot statlige støtteordninger for internasjonalt arbeid, utvekslingsprogram.

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 

Kristin Bjorå

Kommunikasjons- og nettverksansvarlig i KRIKs internasjonale avdeling

E-post: kristinkrik.no

Telefon: 22 58 80 24

Oppfølging av skoler, CHRISC-grupper, volontørtjeneste, teamturer, SKRIK-aksjonen
 

Hans Petter Hammersmark

Lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: hpkrik.no

Telefon: 22 58 80 27

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene. I tillegg er han kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.
 

Bjørnulf Tveit Benestad

KRIK-prest, lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: bjornulfkrik.no

Telefon: 22 58 80 25

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene.
 

Magnus Hvalvik

Systemutvikler IT og leirkoordinator

E-post: magnuskrik.no

Telefon: 22 58 80 28

Jobber med organisasjonssystem, utvikling av Min Side og andre IT-relaterte ting som nettverk, server og teknisk utstyr. Har beredskapsansvar på leir og er kontorets representant i hovedkomiteen for EXPLORE. Har også ansvar for KRIKbiler og hengere.
 

Anne Kristine R. Berg

Kommunikasjonsansvarlig og redaktør

E-post: akkrik.no

Telefon: 22 58 80 29

Ansvar for krik.no, KRIKnytt, informasjonsmateriell/brosjyrer, PR, KRIK Media, kommunikasjonsgruppa og presse på leir. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for ACTION.
 

Christoffer Nohre

Grafisk designer og KRIKgiver-koordinator

E-post: christofferkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Utarbeiding/design av brosjyrer og øvrig informasjonsmateriell. Forøvrig kontorets fotograf!

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 

Ole Martin Haga

Ettåring

E-post: olemartinkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Holder orden og kontroll på KRIKbutikken, e-post og telefon.
 

Lina Holberg

IT- og kommunikasjonsettåring

E-post: linakrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Ulike arbeidsoppgaver innenfor IT og kommunikasjon, blant annet oppfølging og påmelding til leir på Min Side. I tillegg har hun en del arbeidsoppgaver knyttet til CHRISC.
 

Ester Flugstad Rygg

Lokallagsettåring

E-post: esterkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Oppfølging av lokallag, nye medlemmer og medlemslister.
 

Katrine Hansen Myklebust

Prosjektstilling - Norsk Friluftsliv (deltid)

E-post: katrinekrik.no

Ansvar for søknader og prosjekter.
 

Bjørn Torleif Lia

Sikkerhetskoordinator (deltid)

E-post: bjornkrik.no

Sikkerhetskoordinator
 
 
26. apr til 3. mai
Ei investering i livet!
 
29. apr til 3. mai
Langhelg med KRIK-undergrupper
 
22. mai til 25. mai
Årets siste skitur!
 
12. jun til 14. jun
Seiling, soling og sjømanskap
 
19. jun til 23. jun
En konfleir fra øverste hylle!
 
19. jun til 21. jun
Kileklatring i Telemark
 
23. jun til 27. jun
Sommerens største glede
 
30. jun til 5. jul
Nyt sommeren på Sørlandet
 
1. jul til 5. jul
Familiehygge i Gvarv i Telemark
 
10. jul til 2. aug
Tre uker til å vokse på!
 
20. jul til 24. jul
Sommer i høyfjellet
 
25. jul til 28. jul
Vandring innover, utover, oppover
 
29. jul til 2. aug
Deilige dager på Drottningborg
 
4. aug til 9. aug
Alder: 16-22 år
 
19. aug til 23. aug
Lofoten på sitt beste
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2015
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg