Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

KRIK Sentralt (Ullevål stadion)


Kristen Idrettskontakt ble startet i 1981 med hovedmål å ”bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet”. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag. Vi ønsker ikke å være en egen menighet eller et eget idrettslag, men målet er å gi kirke- og idrettsinteresserte ungdommer et tilbud. Vi hadde i 2010 over 300 lokallag rundt om i landet og over 14 000 medlemmer.

Annet hvert år samles vi til generalforsamlingen som er KRIKs øverste organ. Her velges KRIK-styret og eventuelle lovendringer gjøres. KRIK er tilknyttet landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). KRIK er også en internasjonal organisasjon med flere lokallag i Asia og Afrika.

Harde fakta:
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 OSLO
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål Stadion, 0805 OSLO
Telefon: 22 58 80 20
Telefaks: 22 58 80 21
E-postadresse: krik@krik.no
Konto: 3000 17 12256
Medlemsblad: KRIKnytt (Utgis fire ganger i året.)

KRIK Sentralt

Erlend Førre

Daglig leder

E-post: efkrik.no

Telefon: 22 58 80 26

Sitter med organisasjonsansvaret og personalansvaret i KRIK. Det fører til stor variasjon i arbeidsoppgaver.
 

Bjarte Øen

Internasjonal leder

E-post: bjartekrik.no

Stillingen som Leder for Internasjonal Avdeling i KRIK involverer sentrale oppgaver som arbeidsgiveransvar for ansatte på regionskontoret i Øst Afrika, nasjonale kontorer i Tanzania, Kenya, Uganda og Rwanda samt internasjonal avdeling i KRIK, ansvar for programutvikling, økonomistyring, partnerrelasjoner etc. I tillegg er Bjarte Øen styreleder for East Africa Cup.

Bjarte skal være stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015, og er KRIKs første utsending sammen med Anita.
 

Anita Stokkeland Øen

Internasjonal prosjektansvarlig

E-post: anitakrik.no

Anita er stasjonert i Tanzania og har ansvar for utviklingen av et kurs- og kompetansesenter i CHRISC, koordinering av KRIK-grupper som deltar på kurs og aktiviteter i CHRISC, studenter med feltarbeid i CHRISC og kontaktperson for besøk til prosjektene.

Anita skal være stasjonert i Øst-Afrika frem til 2015 og er KRIKs første utsending sammen med Bjarte.
 

Anders Rambekk

Toppidrettsmentor

E-post: anders.rambekkkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Anders arbeider med å skape relasjoner mellom toppidrettsutøvere, samt gode møteplasser for de som bruker mye tid på idretten.
 

Per Ove Malmin

Rådgiver CHRISC / Familiearbeid 40 %

E-post: perovekrik.no

Telefon: 47 48 70 01

Rådgiver for nasjonalt og internasjonalt arbeid. Internrevisor for internasjonalt arbeid. Oppfølging av familiearbeidet i KRIK.
 

Bjørn Torleif Lia

Sikkerhetskoordinator (deltid)

E-post: bjornkrik.no

Sikkerhetskoordinator
 

Helene Aalbu Lindland

Administrasjons- og økonomiansvarlig

E-post: helenekrik.no

Telefon: 22 58 80 23

Jobber med økonomi, KRIK-produkter og har ansvaret for ARENA.
 

Katrine Hansen Myklebust

Lønn- og regnskapsansvarlig - vikariat

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.
 

Linn Viken Haddeland

Lønn- og regnskapsansvarlig

E-post: linnkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

I PERMISJON.

Jobber med regnskap og økonomi, kursstøtte, forsikring, pensjon og lønn. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for konfACTION.

 

Erlend Skeie Langeland

Internasjonal programmedarbeider og KRIKgiver-koordinator

E-post: erlend.langelandkrik.no

Telefon: 22 58 80 22

Oppfølging av prosjekter i Øst-Afrika, kontaktperson mot statlige støtteordninger for internasjonalt arbeid, utvekslingsprogram.

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 

Kristin Bjorå

Kommunikasjons- og nettverksansvarlig i KRIKs internasjonale avdeling

E-post: kristinkrik.no

Telefon: 22 58 80 24

Oppfølging av skoler, CHRISC-grupper, volontørtjeneste, teamturer, SKRIK-aksjonen
 

Anders Bjerke Os

Lokallags- og lederutviklingsansvarlig

E-post: anderskrik.no

Telefon: 22 58 80 25

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene,
 

Hans Petter Hammersmark

E-post: hpkrik.no

Telefon: 22 58 80 27

Har ansvar for å følge opp lokallagene, det sentrale lederutviklingsarbeidet, distriktsmedarbeiderne og KRIK-linjene.
 

Magnus Hvalvik

IT-ansvarlig

E-post: magnuskrik.no

Telefon: 22 58 80 28

Alt som har med IT å gjøre, om det så er organisasjonssystem, nettverk, server, telefonsystem, pc’er eller noe annet. Har også ansvar for EXPLORE og KRIKbilen.
 

Anne Kristine R. Berg

Kommunikasjonsansvarlig og redaktør

E-post: akkrik.no

Telefon: 22 58 80 29

Ansvar for krik.no, KRIKnytt, informasjonsmateriell/brosjyrer, PR, KRIK Media, kommunikasjonsgruppa og presse på leir. I tillegg er hun kontorets representant i hovedkomiteen for ACTION.
 

Christoffer Nohre

Grafisk designer og KRIKgiver-koordinator

E-post: christofferkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Utarbeiding/design av brosjyrer og øvrig informasjonsmateriell. Forøvrig kontorets fotograf!

Koordinator for KRIKgiver-tjenesten
 

Eline Hjelseng

Ettåring

E-post: elinekrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Holder orden og kontroll på KRIKbutikken, e-post og telefon.
 

Aksel J. Frafjord

IT- og kommunikasjonsettåring

E-post: akselkrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Ulike arbeidsoppgaver innenfor IT og kommunikasjon i tillegg til CHRISC
 

Aase Malde

Lokallagsettåring

E-post: aasekrik.no

Telefon: 22 58 80 20

Oppfølging av lokallag, nye medlemmer og medlemslister.
 
 

HVA SKJER?

11. jul til 3. aug
Tre uker til å vokse på!
 
23. jul til 27. jul
Fjelltur i Nord-Sverige
 
23. jul til 27. jul
 
25. jul til 28. jul
Vandring innover, utover, oppover
 
31. jul til 3. aug
Seterliv slik det var før
 
5. aug til 10. aug
Alder: 16+
 
7. aug til 10. aug
Sommerens vakreste fottur
 
20. aug til 24. aug
Opplev fjellene i Lofoten
 
28. aug til 31. aug
Fjellsportkurs i Hemsedal
 
29. aug til 31. aug
Småfugl jakt i svenske skoger
 
4. sept til 7. sept
Klatretur i Innerdalen
 
4. sept til 7. sept
Topptur i Moskusens rike
 
27. sept til 27. sept
En dag spekket av muligheter!
 
8. okt til 12. okt
Gode familiedager i høstfjellet
 
12. des til 14. des
Førjulsstemning i fjellet
 
Se alle arrangementer
 

@krikstagram
#krikarena
#krikaction
#krikexplore
#konfaction
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2014
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg