Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Historie

1976 Kristen Orienteringskontakt, KROK, blir stiftet. Initiativtaker er Kjell Markset 

1981 KRIK stiftes med KROK som modell og får 600 medlemmer det første året. 

1983 Multisportsleir i Trondheim arrangeres. 

1985 Kjell Markset ansettes på heltid som daglig leder og idrettsprest.
Bevegelsens første Landskonferanse avholdes.
KRIK Villmark opprettes. 

1986 ARENA arrangeres for første gang. Leiren finner sted på Dvergsnestangen i Kristiansand. 

1988 ACTION arrangeres for første gang. Leiren finner sted i Bø i Telemark. 

1989 KRIK godkjennes som støtteberettiget i STUI og mottar for første gang statsstøtte. 

1990 KRIK Sandnes startes opp. Sandnesmodellen brukes senere som modell for lokallagsoppbygning over hele landet. 

1991 ARENA skifter navn til Sport og Bibel.

1992 Nye kontorlokaler på Ullevål Stadion.

1993 Første reise til Uganda for å undersøke mulighetene til å starte opp KRIK-arbeid internasjonalt. Dette skjedde etter en utfordring fra tidligere generalsekretær Øistein Garcia dePresno i Strømmestiftelsen. 

1994 Midler til idrettsprest tilknyttet KRIK over statsbudsjettet. Kjell Markset går inn i denne stillingen. Helge Nilsen blir distriktsmedarbeider i Hordaland. Stillingen er et samarbeid med Fjell menighet på Sotra. KRIK godkjennes som støtteberettiget i gruppe 1 i Barne- og Familiedepartementet. 

1995 Heltidsstilling som regnskaps/administrasjonsmedarbeider opprettes.
Distriktsmedarbeider på Sunnmøre. Første prosjektreise til Tanzania for å starte KRIK-arbeid. 

1996 KRIK innfører ny lederstruktur med to ledere. Daglig leder og generalsekretær/idrettsprest. Utvider til to distriktsmedarbeidere i Hordaland. 

1997 Distriktsmedarbeider i Østfold.
KRIK Calcutta opprettes. 

1998 Stilling som internasjonal medarbeider opprettes.
Første prosjektreise til Kenya for å starte KRIK-arbeid 

1999 Fast stab på seks personer, åtte distriktsmedarbeidere og over 140 lokallag. KRIK står som hovedarrangør for 2000+, som samler 3000 mennesker for å feire starten på et nytt millennium med å fokusere på Han som startet hele showet. 

2000 Medlemsrekord med over 4500 medlemmer. KRIK er den eneste kristne organisasjonen med vekst. 

2001 KRIK fortsetter å vokse og har nå nærmere 5200 medlemmer fordelt på 150 lokallag. Leirtilbudet til KRIK er større enn noen gang før og leirene er stort sett fulle. 
KRIK har fem heltidsansatte, to deltidsansatte og seks distriktsmedarbeidere. 

2003 KRIK opplever fortsatt stor vekst, og sommeren 2003 har både ACTION og ARENA over 1000 deltakere og ledere hver og lang venteliste. Året avsluttes med ca 8000 medlemmer. I 2003 ser en også behovet for å starte egne selvstendige organisasjoner i de landene en opererer i, og CHRISC (Christian Sports Contact) ser dagens lys.

2004 ACTION og ARENA har lange ventelister også i år. EXPLORE arrangeres for første gang. Leiren finner sted i Håkons Hall på Lillehammer. KRIKs første familieleir ser også dagens lys på Dagali. Året avsluttes med over 10100 medlemmer. Vegard Holm går ut av styret og inn som daglig leder i September 2004. 

2005 Veksten fortsetter. De store leirene går som før. EXPLORE øker antall deltakere til over 800 og KRIK høyfjellssenter (KHH) ser dagens lys. 
KRIK Sverige etableres.   

2006 KRIK fyller 25 år. Det er stor fest i Storsalen med leirsang-medley, taler, prisoverrekkelser og håndbak-konkurranse mellom Knut Arild Hareide og Harald Eia.  

2007 KRIK - Min Side lanseres og effektiviserer påmelding og medlemskap. 

2008  KRIK-kontoret flytter opp én etasje på Ullevål Stadion og inn i langt større lokaler. konfACTION og ACTION Nord etableres. CHRISC Rwanda startes opp.

2009 KRIK opplever 30 prosent økning i antall KRIKgivere. KRIK blir medlem i Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO.

2010 KRIK er fortsatt i vekst og er nå oppe i ca 14200 medlemmer. KRIK Basecamp etableres. Dette er en undergruppeleir på Bjorli, med aktiviteter i luft, fjell og vann. 
 
2011 er jubileumsåret. KRIK er 30 år. Jibbecamp arrangeres for første gang. Samarbeidet med Strømmestiftelsen avsluttes etter 18 år. Vi står nå på egne ben. KRIK tas opp som medlem i Bistandsnemnda. East Africa Cup mottar idrettens fredspris.KRIK har nå 10 heltidsansatte, fem deltidsansatte og 15 distriktsmedarbeidere. Vegard Holm gir seg som daglig leder etter syv spennende år.

2012 Erlend Førre tar over som ny daglig leder i KRIK i årsskiftet 2011/2012.

2013 Aktiviteten fortsetter å blomstre både på leir og i lokallagene!

2014 Nyttårsleiren EXPLORE feirer 10-års jubileum med brask og bram på Lillehammer. KRIK-gründer Kjell Markset gir seg som generalsekretær etter over 30 flotte år i KRIK. Tanken om å starte bibelskole på Bali slår også rot, og drømmen blir virkelighet når forslaget godkjennes av styret. FamilieKRIK-arbeidet opplever en god vekst med totalt åtte familieleirer.

2015 Første kull på KRIK Bali ser dagens lys. Lokallagsmodellen fyller 25 år, og nok et jubileumsår er et faktum. KRIK blir også del av årsstudium idrett på NLA og en ny KRIK-linje starter opp på Stavern folkehøgskole Fredtun. Erling Ekroll trer inn i rollen som ny daglig leder i KRIK 1. august. KRIK-administrasjonen består i dag av 15 heltidsansatte, 4 deltidsansatte og 13 distriktsmedarbeidre.

2016 1. januar går CHRISC fra å være en regional organisasjon til å bli selvstendige organisasjoner i Kenya, Uganda og Tanzania. Hvert land operer nå med egne styrer, og KRIK har inntatt rollen som partner. I 2016 og 2017 går alle landene gjennom hver sin organisasjonsutvikling, hvor målet er å styrke organisasjonens struktur og kapasitet, samt utvikle nye strategier basert på behovene i hvert land. Økt aktivitet og vekst på nasjonalt plan gjør også at det etableres et lederteam i KRIK i april. Teamet består av generalsekretær, assisterende generalsekretær, økonomi- og administrasjonsleder og internasjonal leder, og skal sørge for tettere oppfølging av den stadig voksende staben. I samme periode inngår KRIK og Kia Ung et samarbeid der fokus er å starte opp KRIK-lokallag i migrantmenigheter på Østlandet. Storsatsingen på lokallag viser seg også i form av ansettelse av to to fulltids-distriktsmedarbeidere - med hovedsete i Oslo. I august starter første KRIK-linje-kull på Bibelskolen Fjellhaug og ny KRIK Villmark-linje planlegges på Hurdal Verk Folkehøgskole. KRIK Danmark etableres på stiftelsesmøtet 27. november.

2017 KRIK-året 2017 starter med et brak når medlemstallet for 2016 slår alle rekorder og bikker 15 000. Forrykende familieleir-påmeldinger og over 100 nye lokallag siden lokallagssatsingen startet 1. august 2016 viser også at KRIK til de grader er i vekst. KRIKs ledertreningssatsning «KRIK LEDora» ser dagens lys i mars, og ved årets slutt lanseres også undervisnings- og ledertreningsmateriellet til den populære boken «På sporet av noe ekte». KRIK-familien ekspanderer med nok et nordisk medlem, og KRIK Finland er formelt en realitet 6. mai. 23. september vedtar KRIKs generalforsamling «Det ideelle fremtidsbildet – KRIK 2031», og viser gjennom dette sin satsning på evangelieformidling og programutvikling,  etablering og ivaretagelse av lokallag og frivillighet og ledertrening. Året avsluttes med gode nyheter fra statsbudsjettforhandlingene når KRIK igjen kommer på banen med idrettspresttjeneste. 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
23. nov til 25. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
6. des til 9. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg