Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

Ledige stillinger

Kristen Idrettskontakt er en ungdomsorganisasjon som ble startet i 1981. KRIKs visjon er å skape idrettsglede, trosglede og livsglede. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom menighet og idrett. I dag har KRIK ca 15 000 medlemmer og over 350 lokallag rundt om i landet. KRIK har også et internasjonalt arbeid i Øst-Afrika.


KRIK har pr. nå to ledige stillinger som distriktsmedarbeidere i henholdsvis Hordaland og Oslo/Akershus:

Ledig stilling som Distriktsmedarbeider i Hordaland
- 20 % fast stilling


KRIK søker ny Distriktsmedarbeider (DM) i Hordaland. Arbeidsoppgavene konsentrer seg rundt oppstart og oppfølging av lokallag, arrangere sammenkomster/turneringer og arbeide for at enda flere barn og unge blir kjent med Jesus gjennom KRIK.

Hovedarbeidsoppgavene vil blant annet være:
 • Oppstart og oppfølging av lokallag
 • Samarbeide med KRIK-styret i Hordaland
 • Samarbeide med KRIK sentralt og landsdekkende distriktsmedarbeidere.
 • Promotere KRIKs nasjonale leirer i fylket
 • Promotere og representere KRIK på ulike arrangementer i fylket
Andre viktig arbeidsoppgaver vil være:
 • Inspirere til frivillig arbeid for Guds rikes vekst i Hordaland
 • Legge til rette for oppstart av besøks- og ressursteam, samt oppfølging av disse
 • Undersøke ulike støtteordninger i fylket/kommunene
 • Ledertrening for lokallagsledere
 • Delta på KRIK sine leirer å promotere lokallagsarbeidet
Vi er på jakt etter søkere som har:
 • KRIK-identitet
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til KRIK og KRIK-miljøet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Positiv innstilling og motivasjon for å skape et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å engasjere og motivere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til kreativitet og strukturert arbeid
 • Bor i Hordaland
Ansettelsesforhold:
 • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ
 • 20 % fast stilling
Søknadsfrist: 01.08.2018
Ønsket tiltredelse: 01.09.2018

Søknad med CV sendes til maren@krik.no
Spørsmål kan rettes til 93627942 eller maren@krik.no

___________________________________________________________________________


Ledig stilling som Distriktsmedarbeider i Oslo/Akershus
– 20 % fast stilling


KRIK søker ny Distriktsmedarbeider (DM) i Oslo og Akershus, som vil jobbe mer utadrettet enn administrativt. Arbeidsoppgavene konsentrer seg rundt lokallag. Å følge opp lokallagene og lederne, dra på besøk, arrangere sammenkomster/turneringer og arbeide for at flere barn og unge blir kjent med Jesus gjennom KRIK. Landsdekkende distriktsmedarbeider som sitter i sentraladministrasjonen vil ta administrative oppgaver som tilskuddordninger, buss til leir og annet papirarbeid.

Hovedarbeidsoppgavene vil blant annet være:
 • Oppstart og oppfølging av lokallag
 • Arrangere sammenkomster for lokallag i distriktet 
 • Promotere KRIKs leirer i fylket
 • Samarbeide med Distriktsstyrene i Oslo og Akershus
 • Samarbeide med KRIK-sentralt og landsdekkende distriktsmedarbeidere.
 • Være representant for KRIK og promotere KRIK-arbeid i fylkene
Andre viktig arbeidsoppgaver vil være:
 • Inspirere til frivillig arbeid for Guds rikes vekst i Oslo og Akershus
 • Legge til rette for oppstart av besøks- og ressursteam, samt oppfølging av disse
 • Veiledning og ledertrening for lokallagsledere
 • Delta på KRIKs større leirer som DM og promotere lokallagsarbeidet
Vi er på jakt etter søkere som har:
 • KRIK-identitet
 • Ledererfaring
 • God kjennskap til KRIK og KRIK-miljøet
 • God evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til å engasjere og motivere andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til kreativitet og strukturert arbeid
 • Bor i Oslo eller Akershus
Ansettelsesforhold:
 • Lønn etter KRIKs lønnsregulativ
 • Fast stilling
Søknadsfrist: 01.08.2018
Ønsket tiltredelse: 01.09.2018

Søknad med CV sendes til maren@krik.no
Spørsmål kan rettes til 93627942 eller maren@krik.no

 
19. aug til 24. aug
Livsnytelse i fjellheimen
 
23. aug til 18. okt
8 uker bibelskole på Bali
 
24. aug til 26. aug
Høy intensitet i Guds natur
 
7. sept til 9. sept
Kanskje årets viktigste KRIK-dag!
 
9. sept til 17. nov
En høst som kan forandre livet!
 
23. nov til 25. nov
Få max uttelling i parforholdet
 
6. des til 9. des
Koble av og koble på!
 
28. des til 1. jan
Den BESTE måten å feire nyttår på
 
7. jan til 11. jan
 
Se alle kommende arrangementer
 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg