Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet.
 

På sporet av noe ekte - undervisningsmateriell

På sporet av noe ekteI 2013 skrev Vegard Holm boken "På sporet av noe ekte", som ble utgitt på Luther Forlag. Siden da er boka vært brukt i mange ulike sammenhenger: Venner har lest og brukt den som utgangspunkt for samtale, menigheter har lest den sammen, og i KRIK er den blitt brukt på leir og i lokallag og i undervisning på KRIKs bibelskole på Bali. Den er også blitt brukt som gave, i samtalegrupper og i undervisning på høyskolenivå.

I 2017 har KRIK laget et eget kursmateriell basert på boken. Materiellet er utarbeidet av en redaksjon bestående av Anders Bjerke Os, Ole Kristian Bratseth og Fredrik Husby Bratseth.

Kursmateriellet består av et arbeidshefte og digitalt tilleggsmateriell. Arbeidsheftet består av et undervisningsopplegg som er godt egnet for både smågrupper, husfellesskap og lederkurs i menigheter, spesielt for ungdom over 16 år. Boken er godkjent av Kristelig studieforbund (K-STUD).

Bøker og arbeidshefte kan bestilles her. Bestiller du 10 bøker eller mer, får du 30% rabatt på dem og heftet med på kjøpet.


Klikk på bildene under for å laste ned presentasjonene. Du kan også laste ned alt i ett her. Lykke til!


Hva bor i deg?
På sporet av noe ekte


Firedimensjonal modell - og tiden
På sporet av noe ekte


Naturen
På sporet av noe ekte


Menneskesyn
På sporet av noe ekte


Krop og tanke - en enhet
På sporet av noe ekte


Selvinnsikt - lete etter det unike
På sporet av noe ekte


Treningsvillig og lærevillig
På sporet av noe ekte


Drømmer større enn deg selv
På sporet av noe ekte


Egenskaper, ferdigheter og flow
På sporet av noe ekte


Hvordan har jeg blitt den jeg er i dag?
På sporet av noe ekte


Hvem eller hva definerer ditt liv?
På sporet av noe ekte


Gudsbilde og menneskesyn
På sporet av noe ekte


Å være forbilde
På sporet av noe ekte


 
© KRIK - Kristen Idrettskontakt 2018
Postadresse: Pb. 3822 Ullevål stadion, 0805 Oslo
Besøksadresse: Ullevål Stadion, Sognsvn. 75 A, 0855 Oslo
Tlf.: 22 58 80 20 - E-post: krik@krik.no
Kontonr.: 3000.17.12256 - Org.nr.: 970 534 490
Nettansvarlig: Anne Kristine R. Berg